Görev Tanımları: Çiçekçi

cicekOtel Çiçekçisinin Amacı:
Otel için tüm çiçek dekorasyonlarının
otelin ihtiyaçlarına ve standartlarına göre yapılmasından sorumludur.

Otel Çiçekçisinin Temel Görevleri:
– Belli bir standart içinde sürekli yeni çiçek tasarımları kullanmak, kendini geliştirmek.
– Çalışma gereksinimlerini belirlemek, buna göre taleplerde bulunmak.
– Otelin üniforma prensiplerine uymak, uyum göstermek.
– Profesyonel hizmeti her daim sürdürmek.
– Alımı yapılan çiçekleri kontrol etmek, çürümüş çiçek veya bozuk / deforme olmuş çiçekleri almamak, oteli zarara uğratmamak.
– Çiçekleri çeşitlerine göre ayırmak / saklamak.
– Yeterli çiçek stoğunun bulunmasını sağlamak.
– Çiçek tasarımı konusunda oldukça deneyimli olmak, yeni tasarımları takip etmek.
– Odalara dekoratif amaçlı koyulan çiçeklerin takibini düzenli olarak yapmak, yenilenmesi gereken çiçeklerin değişimini sağlamak.
– Çiçek siparişlerinde, isteğin tam olarak yapılmasını sağlamak.
– Güvenlik / yangın prosedürlerine hakim olmak.
– Temizlik ve sağlık prosedürlerine uymak, beraber çalıştığı personellerinde uymasını sağlamak.
– Otelin verdiği eğitimlere katılım göstermek.
– Diğer departmanlardan gelen çiçek tasarımı isteklerini hazırlamak, misafirlere ulaştırmak.
– Masraf yönetimi ve tasarrufa yönelik çalışmalar içerisinde bulunmak.
– Housekeeping müdür ve asistanının talimatları doğrultusunda operasyonun devamını sağlamak.

Reklamlar

Görev Tanımları: Order Taker

housekeeping order takerHousekeeping Order Taker’ ının Amacı:
Housekeeping departmanı ile ilgili tüm bilgileri almak. İşleri düzenli tutmak amacıyla tüm gün boyunca ilgili kişilerle ile birlikte çalışmak ve raporlamak

Housekeeping Order Taker’ ının Temel Görevleri:
– Arkadaşlarının otelin belirlemiş olduğu giyim kuşam standartlarına uymasını sağlamak
–  Belirtilen standartlarda misafir telefonlarına bakmak.
– Odalara girip çıkan personellerin kullanacağı anahtarları doğru şekilde dağıtmak, takibini yapmak.
– Vardiya sonunda bu anahtarları eksiksiz geri almak, eksik olup olmadığını her zaman kontrol etmek.
– Temiz / kirli odaların takibini yapmak.
– Özel oda istekleri olduğund, otelin diğer departmanlarıyla iletişim halinde olarak bunların gerçekleştirilmesini sağlamak.
– Kayıp / bulunmuş eşya prosedürlerini bilmek.
– Yangın ve güvenlik prosedürlerini mutlaka bilmek.
– Evraklama / dosyalama işini titiz bir şekilde yapmak.
– Her türlü misafir isteğine hızlı reaksiyon vermek, ilgili kişileri yönlendirmek.
– Housekeeping müdürüne bağlı olarak verilen tüm görevleri yerine getirmek.

Görev Tanımları: Housekeeping Şefi

Amacı
Koridorların, genel alanların, misafir odalarının, kat ofislerinin, depoların otelin arka tarafının, sürekli kontrolünün sağlanması ve otel tarafından istenilen standartlarda korunmasını ve bakımının yapılmasını sağlamak.
Tüm iş arkadaşlarının görevlerini zamanında yerine getirmesi, her zaman düzgün üniforma giymelerini ve isimli rozetlerini takmalarını sağlamak. Tüm alanların, departmanların hazır olmasını ve ihtiyaçlarını sağlamak amacıyla ön büro, misafir hizmetleri ve butler ile birlikte ortaklaşa çalışmak. Oda durumlarından haberdar olmak.  Tamirat gereken eşyaların onarılmasını sağlamak amacıyla mühendislik ile ortaklaşa çalışmak. Ayrılmış bölgelerdeki tüm odaların günlük kontrollerinin yapılıp bitirilmesi ve bir uyumsuzluk veya farklılık varsa bunun rapor edilmesi. Linenlerin, misafirlerin gereksinimlerinin ve temizlik malzemelerinin kat ofislerine doğru bir şekilde yerleştirilmesini sağlamak. Tüm derin temizlik programlarının planlanmasını sağlamak. Çiçeklerin ve bitkilerin güzel ve taze görünmesini sağlamak ve herhangi bir uyumsuz görünüşte çiçekçiye durumun bildirilmesini sağlamak.  Tüm yangın ve güvenlik prosedürlerinin anlaşılmasını sağlamak. Housekeeping müdürü tarafından gösterilen veya verilen diğer görevleri yerine getirmek. Yeni veya değişik prosedürleri konu ile ilgili departman/meslektaşlara zamanında bildirmek ve anlaşılmış olduğunu sağlamak.

Aylık ve üç aylık iletilen sayım çizelgelerine destek ya da yardımcı olmak. Housekeeping sorumluluklarına ayrılan odaların sisteme bağlı olarak yerine getirmek. Her vardiya sonunda eksiksiz kontrolün yapılmasını sağlamak.

Finansal Görevleri:
Misafir gereçlerinin, temizlik kimyasallarının, temizlik malzemelerinin ve linenlerin kontrollü ve doğru yerlerde kullanılmasını sağlamak.

Diğer Görevler
Housekeeper müdürü tarafından herhangi özel bir projede verilen veya gösterilen diğer görevleri üstlenmek, yerine getirmek.

Görev Tanımları: Asistan Housekeeper

Olabilecek en hızlı ve düzgün bir  şekilde housekeeping operasyonunun müşteri memnuniyetinin en üst düzeyde olmasını sağlamak, housekeeping asistanının birinci görevidir.

Housekeeping Asistanı;
–  Operasyonun en alt düzeyinden en üst seviyesine kadar çalışan tüm çalışma arkadaşlarını denetler
–  Operasyonun verimliliği ve müşteri memnuniyeti onun hedefidir.
–  Tedarikçi firmalarla bağlantı kurmalıdır ve bilinçli alımlar yapılaması konusunda Housekeeping müdürüne tavsiyelerde bulunmalıdır
– Kullanım dışı odaları tespit ederek gerekli müdahalelerin yapılma sürecini hızlandırmalıdır.
– Misafir şikayetlerinde, sorunun çözülmesi için aktif rol oynamak, sorunları çözdükten sonra bu olayları housekeeping müdürüne rapor etmek.
– Sorun takibi konusunda çok ileri bir mekanizmaya sahip olmak, analitik düşünceye sahip olmak ve sorunların çözümünü derhal bulmalıdır.
– Personel motivasyonunu her daim en üst seviyede tutmak ve misafir ilişkilerininde pozitif düşüncenin önemini anlatmak.
– Misafir gibi düşünerek, housekeeping departmanı tarafından misafirlerin ihtiyaçlarına yönelik yeni hareketler yapmak.
– Personelin yönetimini en üst düzeyde yapmak, üniformasından isimliğine, davranışlarından otel içindeki hareketlerine kadar personeli olabilecek maksimum seviyede iyi hazırlamalıdır.
– Her daim çalışma verimi ile ilgili denetleme mekanizmaları hazırlamak, raporlar hazırlamak, personelinin eksik gördüğü kısımlarını tamamlamak için eğitimler vermek: PERSONELİN EĞİTİMİNDEN SORUMLU OLMAK.
– Harcamaları kontrol etmek, odalardaki sorunların teknik departmanı tarafından yapılıp yapılmadığını takip etmek, otelin yapılmasını istediği prosedürleri uygulamak ve uygulatmak.

Görev Tanımları: HK Müdürü

Kasım 1, 2010 1 yorum

Housekeeping yöneticisinin birinci amacı operasyonun başarıyla, eksiksiz yürütülmesini sağlamaktır.

 

Meslektaşlarına, müşterilerin ihtiyaçlarını
Karşılamanın önemi anlatmak.
Ölçülebilir kaliteli amaçları sağlamak ve tanıtmak.
Kaynakların bulunabilirliğini sağlayıcılar ve
Sözleşmeciler ile kontrol edilmesini sağlamak.
Müşterilerin ihtiyaçlarının ve isteklerinin saptanmasını sağlamak ve uygun iletişim yönteminin kurulmasını sağlamak.
Meslektaşlarının aktivitelere ve departmanlara nasıl katkıda bulunmaları gerektiğinin öneminin farkına varmalarını sağlamak.

Bunların dışında,

– Rapor ve yazışmaların eksiksiz olmasını sağlamak
– Anahtar alım / teslim işlemlerinin sorunsuzluğunu denetleyecek bir mekanizma kurmak
–  Kayıp eşya prosedürünü uygulayacak iyi elemanlar seçmek ve bunu denetlemek
– Talep ve ihtiyaçlar konusunda uzman olmak, bunların eksiksiz yerine gelmesini sağlamak
– Görev dağılımını düzgün ve adaletli yapmak
– Kullanılan malzemenin takibini, stok yönetimini ve tedarik edilmesi gereken eksikleri raporlar halinde kayıt altında bulundurmak.
– Misafir feedback lerini mutlaka takip etmek, hizmetin kalitesini yorum olarak almak
– Siparişi verilen kullanım malzemelerinin doğru kullanıldığından ve doğru depolandığından emin olmak
– Yangın ve güvenlik prosedürlerinin tüm housekeeping personeli tarafından biliniyor olmasını sağlamak
– Finansal açıdan, alınan ve yapılan harcamaların, giderlerin takibini çok iyi yapmak
– Deneyimsiz elemanlar yerine deneyimli, misafir isteklerine her zaman en olumlu cevabı verebilecek personeli seçmek
– Herkesin işini doğru olarak yaptığından emin olmak, gördüğü eksiklikleri gidermek için periyodik olarak personel eğitimi yapmak.
– Diğer departmanlarla organize çalışmak.

Bunlara ek olarak, housekeeping müdürünün, çamaşırhane bilgisi, teknik bilgisi ve kimyasal bilgisinin olması gerekmektedir. Çünkü bu iş gereği adı geçen departmanlarla sürekli iletişim halinde olacaktır.

 

Çamaşırhane Hizmeti

Çamaşırhane, Housekeepinge bağlı bir departman olarak hizmet vermektedir ve house laundry, guest laundry olarak ikiye ayrılır. 5 yıldızlı otellerin çoğunda 7/24 laundry servisi bulunmaktadır.

Çamaşırhane servis şartları, otelin durumuna ve yönetimine göre değişmektedir. Bu konuyu başka bir başlıkta çok daha ayrıntılı işleyeceğiz.

Housekeeping Genel Alan Temizliği

Genel alanların temizliği çeşitli alanlardan oluşmaktadır.
Öncelikle
misafirler için göz önünde bulunan Yeme-içme bölgesinin temizliği yapılır.
Genel alan sorumlusu gün içinde şefi ya da Asistanı tarafından önceden verilen bölgeleri temizlemelidir.
Tuvaletler düzenli olarak temizlenmeli ve denetlenmeli, bu alanlar gece vardiyasından sonra da sabah görev alanını teslim alan ilk yetkili tarafından denetlenmelidir.

Bir otel temizliğinde önemli olan unsur, temizliğin gece yapılması gerekliliğidir. Misafirlerin odalarında olduğu ve genel alanların boş olduğu vakitler temizliğin en rahat ve misafirlere minimun rahatsızlık yaratacak şekilde olduğu zamanlardır. ( Bu madde genel alan temizliği için geçerlidir )